top of page

Miten irtaudut ja selviydyt suhteestasi narsistiseen kumppaniin?

Koetko olevasi ainoa syypää suhteessasi ilmeneviin ongelmiin? Tunnetko jääväsi aina yksin, vaille kaipaamaasi hoivaa ja huomiota? Saako kumppanisi herkästi kiukunpuuskia, kun et toimi hänen toivomallaan tavalla? Onko hänestä ajan myötä kuoriutunut manipuloija, valehtelija tai pettäjä? Jos vastasit suurimpaan osaan kysymyksistä kyllä, saatat olla suhteessa narsistisen kumppanin kanssa. Millainen ihminen narsisti tutkimusten mukaan on ja miten tunnistaa kyseinen ihmistyyppi?

Kaikki entiset kumppanit, pomot ja anopitko narsisteja?

Kun aiemmin lempeä kumppani muuttuu kylmäksi, voi mieleen hiipiä kysymys, onko hän sairastunut narsismiin. Narsismiin ei kuitenkaan sairastuta yhtäkkiä vaan sen oireet hiipivät yleensä esiin hiljalleen ja voivat siksi yllättää. Elämän kriisit ja pettymykset puristavat esiin kullekin luontaiset toimintatyylit ja stressitilanteissa useimmilla terveilläkin ihmisillä ilmenee persoonallisuushäiriöille tyypillisiä tapoja kokea asioita ja käyttäytyä. Paineen alla ihminen voi siis käyttäytyä hyvinkin tökerösti olematta narsisti sanan varsinaisessa merkityksessä.


Raja normaalina pidetyn ja häiriintyneen käytöksen välillä on liukuva, minkä vuoksi selkeä luokittelu terveen ja häiriintyneen persoonallisuuden välillä on mahdotonta. Keskeistä on, kuinka hyvin ihminen kykenee säätelemään käytöstään vallitseviin yhteiskunnallisiin normeihin sopivaksi.


Tässä artikkelissa pyritään tuomaan tutkittuun tietoon perustuvaa selvyyttä narsismiin liittyvään keskusteluun. Tarkoitus on vähentää niin kutsuttuja vääriä diagnooseja, joita ihmiset toinen toisistaan erehtyy tekemään.


Miten narsismi ilmenee parisuhteessa?

Persoonallisuushäiriöisen ihmisen käytös on selkeästi muiden ihmisten käytöksestä poikkeavaa ja jäykkää, toimintatavat ovat pitkäaikaisia ja viimeistään nuorella aikuisiällä ilmenneitä ja ne aiheuttavat ihmiselle haittaa elämän eri osa-alueilla. Amerkkalaisissa tutkimuksissa narsistista persoonallisuushäiriötä on arveltu ilmenevän noin 0-5,3 % väestöstä, mutta arvioiminen on vaikeaa johtuen häiriön määrittelyyn liityvästä epäselvyydestä.


Narsismin keskeinen piirre on epärealistinen ja ylivertainen kuvitelma itsestään. Narsisti uskoo omaan erityisyyteensä ja kuvittelee olevansa etuoikeutettu. Parisuhteessa tämä voi ilmetä kumppanin elämän rajoittamisena. Narsisti sallii itselle asioita, joita hän ei suo kumppanilleen. Hän vaatii jatkuvaa ihailua ja hänen ajatuksensa ovat täynnä fantasioita menestyksestä ja täydellisestä rakkaudesta. Tämän vuoksi narsistin parisuhteet kestävät usein vain lyhyen aikaa.


Narsisti liioittelee saavutuksiaan ja odottaa tulevansa huomatuksi väheksyen samalla muita. Todellisuudessa hän on kuitenkin kateellinen muille. Kumppani on narsistille lähinnä oman itsetunnon tukipilari ja valikoitu ulkoisten tekijöiden perusteella. Kumppanin ilmetessä epätäydelliseksi hän etsii itselleen uuden ihailijan.


Kun suurin osa ihmisistä valitsee itselle kumppanin, jonka kanssa on hyvä olla, narsisti valitsee itselle hyvännäköisen ja menestyneen kumppanin. Narsistin elämä vaikuttaakin ulkopuolisin silmin upealta, mutta kotioven sulkeutuessa loistokkuus paljastuu kulissiksi. Narsisti kohtelee perheenjäseniään hyväksikäyttävästi ja törkeästi, hän halveksuu, valehtelee ja pettää läheisensä. Taustalla on hänen puutteellinen empatiakykynsä.


Vihanhallinnan ongelmia vai patologinen narsisti?

Narsistinen persoonallisuushäiriö sisältää monenlaisia ´tunnuspiirteitä ja osa piirteistä sisältyy muihinkin persoonallisuushäiriöihin, kuten tunne-elämän epävakauteen. Siksi toisen ihmisen käytös voi joskus herättää virheellisesti epäilyn narsistisesta persoonallisuushäiriöstä.


Uusimpien tutkimusten mukaan narsismin keskeiset piirteet, ylivertaisuuden kokemus ja haavoittuvuus, tulevat selkeimmin esiin vastapuolen käyttäytyessä dominoivasti. Kun narsisti kokee oman asemansa olevan uhattu, hän ratkaisee sietämättömiä tunteita herättävän tilanteen alistamalla muita vihamielisesti.


Eron partaalla narsisti päättää suhteen itse välttääkseen hylätyksi tulemisen. Tunne-elämältään epävakaa sen sijaan pelkää yksinjäämistä ja eron hetkellä takertuu ja alistuu. Hänen ydinongelmansa on sisäinen tyhjyyden ja yksinäisyyden tunne, kun taas narsistin ongelma on pohjaton arvottomuuden kokemus.


Myös vihanhallinnan ongelmat saattavat herättää epäilyn narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. Terveellä itsetunnolla varustettu ihminen katuu ja ottaa vastuun käytöksestään. Narsisti ei myönnä virheitään. Hän syyttää muita jopa omista virheistään.


Miksi kukaan valitsisi kumppanikseen narsistin?

Ihmissuhteen alkuvaiheessa ihminen tyypillisesti esittää parhaimmat puolensa. Orastava parisuhde narsistisen kumppanin kanssa voi vaikuttaa jopa täydelliseltä. Narsisti on usein taitava miellyttämään muita niin halutessaan. Jälkikäteen katsottuna narsismin merkit ovat olleet nähtävissä alusta alkaen.


Yleensä narsistin vastapariksi valikoituukin narsismille tyypillisistä kontrolloivista ja itsevarmuutta huokuvista piirteistä viehättyvä kumppani. Narsisti voi omalla mahtailevalla käytöksellään tilkitä epävarman vastaparin rakoilevaa itseluottamusta ja tuoda turvaa.


Narsisti puolestaan kokee vetoa alistuvaa ja riippuvaista kumppania kohtaan, koska tällaisen kumppanin kanssa hänen oma egonsa voimistuu. Magneetin omaisesti toimiva vahva mutta tuhoisa vetovoima kehkeytyykin usein narsistisia piirteitä ja epävakaita piirteitä omaavien yksilöiden välille. Narsisti hakee itsetunnolleen pönkitystä ja tunne-elämältään epävakaa ratkaisua tyhjyyden tunteelleen. Kun ensihuuma laantuu, narsisti lakkaa osoittamasta rakkauttaan ja epävakaan yksinäisyyden tunne palaa takaisin. Lopputuloksena on surullisen usein riitaisa ja likainen ero.


Miten pääset irti narsistin otteesta?

Parisuhde narsistin kanssa voi kestää vuosia. Ulkopuoliselle tämä on yleensä käsittämätöntä. Pahoinvointia tuottava ihmissuhde jatkuu, koska se palvelee molempia. Lähteminen voi olla vaikeaa, koska usko paremman kumppanin saamisesta on heikentynyt itsetuntoa vaurioittaneessa suhteessa. Myös myötätunto voi estää jättämästä narsistista kumppania. Narsistinen persoonallisuushäiriö kehittyy vaikeiden elämänkokemusten seurauksena, minkä vuoksi myös narsistia voidaan pitää kärsivänä uhrina. Jos narsisti ei näe tarvetta muuttaa käytöstään, elämä ei muutu paremmaksi. Saat tulevaisuudelta sen, mitä saat nyt.


Eroa harkitessasi saatat ehkä pelätä tekeväsi virhearvion ja epäröit lopullista päätöstä. Näissä mietteissäsi voit kysyä itseltäsi, onko sinun hyvä elää kumppanisi kanssa. Koetko, että hän rakastaa sinua sellaisena kuin olet ja hyväksyy keskeneräisyytesi? Tukeeko hän sinun kasvuasi ihmisenä vai koetko jääväsi täysin yksin? Kun mietit kumppanisi käytöstä, onko se mielestäsi tavanomaista vai joudutko jatkuvasti selittelemään ja kaunistelemaan sitä muille? Miten 95 prosenttia tuntemistasi ihmisistä käyttäytyisi vastaavissa tunnemyrskyissä? Entä mitä luotettavat ystäväsi ovat mieltä kumppanistasi?


Ohjeita sinulle, joka päätät jäädä suhteeseen narsistin kanssa

Parisuhde narsistin kanssa on riski. Suhteen päättäminen ei kuitenkaan ole aina vaihtoehto. Lähtö voi tuntua liian raskaalta prosessilta. Taloudellinen riippuvuus ja yhteiset lapset voivat painaa vaakakupissa liikaa.


Jos päätät jäädä suhteeseen narsistin kanssa, ainut keinosi säilyttää elämänilo on madaltaa parisuhteeseen kohdistuvia odotuksiasi. Luovu haaveistasi ymmärtävästä ja osaa ottavasta kumppanista. Panosta toimiviin ihmissuhteisiisi ja jätä kumppanisi omaan arvoonsa. Älä anna hänelle itsestäsi liikaa, jotta hän ei pääse satuttamaan sinua ikävillä sanoillaan.


Rakenna suojamuuri itsesi ympärille ja avaa sydämesi ystäville, jotka sinua arvostavat ja osoittavat sen. Älä anna narsistin hallita elämääsi ja tunteitasi. Myös ammattiavun hankkiminen on suositeltavaa.


Ohjeita sinulle, joka päätät jättää narsistin

Jos olet päättänyt lopettaa suhteen narsistin kanssa, tarvitset jämäkkyyttä ja hienotunteisuutta. Myös narsismista kärsivällä ihmisellä on tunteet ja hän on haavoittuva siinä missä muutkin. Yritä kaikesta kärsimyksestäsi huolimatta olla arvostava ja lempeä häntä kohtaan. Ehkä sinun tekee mieli kostaa tuskasi, mutta yritä hillitä vihan tunnettasi.


Narsisti ei yleensä hyväksy, että hänet jätetään, joten varaudu hänen vastareaktioonsa sekä myöhempiin yhteydenottoihin. Suositeltavaa on rakentaa vedenpitävät esteet yhteyden saamiseksi. Aseta estot puhelimeesi äläkä reagoi soittoihin, joiden puhelinnumeroa et tunnista.


Narsisti tuntee heikot kohtasi ja tietää, miten kietoa sinut pikkurillinsä ympärille. Tee itsellesi muistilista syistä, joiden vuoksi päätit lähteä suhteesta. Ole uskollinen ennen kaikkea itsellesi.


Toipuminen on mahdollista

Toipuminen vaikeasta ihmissuhteesta vie aikaa. Jotkut pääsevät nopeasti jaloilleen, kun taas toiset joutuvat parannella haavojaan pitempään. Psykologinen resilienssi eli psyykkinen palautumiskykysi vaikuttaa selviytymiseesi.


Psykoterapia on suositeltavaa, jos koet turvallisuuden tunteesi järkkyneen huomattavasti tai vaikeutta luottaa uusiin ihmisiin elämässäsi. Vältä itsesi moittimista ja luovu syyllisen asemasta, johon narsisti sinut asetti. Kahden aikuisen ihmisen välisessä suhteessa vastuu onnesta ja ongelmista on molemmilla.


Kauniit muistonne ovat edelleen totta ja voit kätkeä ne sydämeesi ja ajan myötä unohtaa kivun, jota suhteenne tuotti molemmille.

Lähteet: Wright, A., Stepp, S., Scott, L., Hallquist, M., Beeney, J., Lazarus, S., Pilkonis, P. (2017). The Effect of Pathological Narcissism on Interpersonal and Affective Processes in Social Interactions. Journal of Abnormal Psychology, 126(7), 898-910.


Lavner, J., Lamkin, J., Miller, J., Campbell, K. & Karney, B. (2016). Narcissism and Newlywed Marriage: Partner Characteristics and Marital Trajectories. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 7(2), 169-179.


Caligor, E.,Levy, K.N. & Yeomans, F. E. (2015). Narcissistic Personality Disorder: Diagnostic and Clinical Challenges. The American Journal of Psychiatry, 172 (5): 415-422.


Matti Huttunen (2017) Persoonallisuushäiriöt. DUODECIM TERVEYSKIRJASTO. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00407#s1. Haettu 25.10.2018.


Julkaistu alunperin Väestöliiton toimesta www.hyväkysymys.fi -sivustolla. Artikkelin kirjoittaja on psykologi Jaana Mäntykoski, ent. Ojanen. https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/miten-irtaudut-ja-selviydyt-suhteestasi-narsistiseen-kumppaniin/


0 kommenttia

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page