top of page

Miten löytää oma kutsumus?


Aristotelesin mukaan onnellisuus on saavutettavissa omaa potentiaalia täydentämällä. Oman potentiaalin valjastaminen ilmenee käytännössä esimerkiksi tunteena, että voi luoda ja saavuttaa jotakin uutta ja ylipäänsä saada aikaan jotakin sellaista, millä on vaikutusta. Puhutaan myös kutsumuksesta.


Mikä tahansa työ voi olla ihmiselle kutsumus, jos sen kautta kokee voivansa toteuttaa omaa elämäntehtäväänsä. Siihen ei tarvitse liittyä suurempaa dramatiikkaa, uhrautumista, vaan se on tänä päivänä arkeen kuuluva arvokas asia, ”mun juttu”.


Kun ihminen toteuttaa työssään koko osaamistaan, hänen kokemus työn merkityksellisyydestä kasvaa. Merkityksellisyyden tunteella on useita mitattavissa olevia myönteisiä vaikutuksia ihmiselämään ja työssä suoriutumiseen. Miltä sinusta tuntuisi tehdä työtä, joka oman itseisarvonsa lisäksi edistää jotain hyväksi arvotettua tarkoitusta ja jossa pääsisit toteuttamaan itseäsi niin, että saat olla itsenäinen, aito oma itsesi ja ilmaista sen?


Oma kutsumus, omannäköinen polku, löytyy itsetuntemuksen, omien vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja unelmien työstämisen kautta. Sen löytäminen tuo intoa ja energiaa.


Miten tunnistan oman potentiaalini?

Potentiaalilla tarkoitetaan niitä käyttämättä olevia resursseja, joita ihmisellä on.

Vahvuuksiasi ovat asiat, joissa olet hyvä ikään kuin luonnostasi.


Luontaiset vahvuudet ilmenevät yleensä jo lapsena. Voit miettiä, missä olet ollut aina hyvä. Asiaa voit tarkastella omien onnistumistesi kautta tai vaikka koulutodistuksesta. Millä alueilla sait hyviä arvosanoja? Minkälaisten harrastusten parissa viihdyit? Mitä kykyjäsi käytit, kun viimeksi koit tekeväsi jotain sinulle helppoa mutta jollekin toiselle haasteellista työtehtävää tai vapaa-ajan harrastetta?


Luonteen vahvuudet löytyvät sisimmästäsi

Luonteen vahvuudet ovat yksi vahvuuksien osa-alueista. Tätä ylevän ihmisen määrittelyä tavoiteltiin jo antiikin filosofien kesken eli kyseessä ei ole uusi kiinnostuksen kohde, vaikka positiivisen psykologian harjoittajat ovat viime vuosikymmeninä näistä jälleen voimakkaasti kiinnostuneet.


Luonteen vahvuudet ovat niitä myönteisiä osia sinun persoonallisuudessa, jotka vaikuttavat siihen, miten tunnet ja käyttäydyt. Luonteen vahvuudet ovat eri asia kuin muut vahvuutesi, kuten ainutlaatuiset taitosi, lahjakkuutesi, kiinnostuksen kohteesi ja voimavarasi. Ne ovat se ”aito sinä” – se kuka sinä olet sisimmässäsi.


Omien luonteenvahvuuksien tunnistaminen ei ole pelkästään mielenkiintoista tietoa sinusta, vaan niiden hyödyntäminen vaikuttaa elämääsi myönteisesti. Omia luonteenvahvuuksia voi kartoittaa esimerkiksi erilaisten psykologisten kartoitusten avulla.

0 kommenttia

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page