top of page

Miten ylläpitää vetovoimaa pitkässä parisuhteessa?


Parisuhdetyytyväisyyttä lisää tutkitusti toimiva seksielämä. Ne parit, ketkä ovat tyytyväisiä seksielämäänsä, raportoivat korkeampaa tyytyväisyyttä parisuhteeseensa. Tyydyttävä romanttinen suhde vaatii siis rakkauden ja sitoutumisen lisäksi vetovoimaa. Modernissa parisuhteessa intohimon kokeminen on useimmiten tärkein osa parisuhdetta. Toisaalta tarve turvallisuudelle voimistuu etenkin myöhemmällä iällä ja kuormittavissa elämäntilanteissa. Näiden vastakkaisten tarpeiden täyttyminen parisuhteessa on yksi aikamme suurimmista paradokseista.


Moni parisuhteessa elävä kärsii siitä, että pitkässä suhteessa intohimo hiipuu eikä seksi tunnu enää kiinnostavalta. Jotkut parit päätyvät eroon siinä vaiheessa, kun suhteen alkuhuuma laantuu. Toisaalta tutkimusten mukaan pitkässä parisuhteissa elävät raportoivat korkeampaa tyytyväisyyttä seksielämäänsä verrattuna tuoreisiin pareihin, vaikka seksikertojen määrä on heillä pienempi. Mikä auttaa ylläpitämään tyytyväisyyttä seksielämään?


Seksi ilman tunteita on eroottista mutta tyhjää


Seksuaaliseen nautintoon vaikuttaa ennen kaikkea tunne-elämä. Ihminen, jolla ei ole seksuaalisuuden alueella nautinnon kokemista häiritseviä ongelmia, raportoi todennäköisesti tyytyväisyyttä seksielämäänsä. Seksiin liittyvä kyvykkyys vaikuttaa nautintoon, mutta sitäkin merkityksellisempää on seksin aikaansaamat tunteet.


Pysyäkseen mielenkiintoisena, vuorovaikutuksen ja myös seksin tulisi olla kommunikointia emotionaalisella tasolla. Tämä edellyttää kykyä paljastaa yleensä piilossa olevia tunteita kumppanille. Oman haavoittuvuuden eli arkojenkin tunteiden ja ajatusten paljastaminen luo kahden ihmisen välille jatkuvasti uudistuvan tunnesiteen. Riittävä itsenäisyys suhteessa kumppaniin ja perhe-elämään luo tyytyväisyyttä parisuhteeseen ja elämään kokonaisuutena.


Jos ihminen on seksuaalisessa kanssakäymisessä luomatta tunneyhteyttä kumppaniinsa, seksi muuttuu ennen pitkään rutiiniksi ja intohimo laimenee. Tämä vähentää tutkitusti kiihottumista kumppanista ja johtaa orgasmien vähenemiseen. Jos yhteys jää vain fyysiselle tasolle, ihminen lähtee etsimään uusia tunnehuippuja uuden rakkaudenkohteen avulla.


Kumppanin sitoutuminen lisää tyytyväisyyttä seksiin


Halukkuus tuntea seksuaalista kiihottumista on ratkaiseva seksiin ryhdyttäessä. Kun pariskunnan suhde on emotionaalisella tasolla tyydyttävä ja kun kommunikaatio on avointa, kumppanit voivat antautua seksiin luottavaisella ja leikkisällä mielellä. Ratkaisemattomat ongelmat, viha ja katkeruus sammuttavat seksihaluja ja estävät nautinnon kokemista. Tunneyhteyden ongelmat ilmenevät usein ensimmäisenä makuuhuoneessa.


Itse seksissä ihmisen kyvyt kommunikoida omista mieltymyksistä suoraan lisää tyytyväisyyttä ja nautinnon määrää. Kun kumppanit arvostavat toistensa tarpeita ja pyrkivät vastaamaan niihin, molempien toiveet täyttyvät paremmin seksin aikana. Kokemus siitä, että omat tarpeet ovat kumppanin mielestä tärkeitä, voimistaa omanarvon tunnetta. Kumppanin uskoutuminen suhteelle lisää tyytyväisyyttä seksielämään.


Myös seksikertojen määrällä on vaikutusta seksuaaliseen tyytyväisyyteen. Eräässä kyselytutkimuksessa on todettu, että mitä useammin parit harrastavat seksiä, sitä tyytyväisempiä he siihen ovat. Kuitenkin petipuuhat useammin kuin kerran viikossa eivät kyselyn mukaan enää lisänneet seksuaalista tyytyväisyyttä tutkimukseen osallistuneilla pareilla. Tätä useammin harrastettuna seksi koettiin jopa vähemmän tyydyttävänä.


Vetovoimaa voi lisätä säätelemällä läheisyyttä


Seksuaalinen jännite perustuu muun muassa epävarmuuden ja uutuuden viehätyksen tunteille. Konkreettinen etäisyys antaa mahdollisuuden ikävöidä kumppania ja luo fyysistä ja emotionaalista tilaa suhteeseen. Etäisyyttä ja läheisyyttä voi säädellä erilaisilla valinnoilla, kuten nukkumalla eri huoneissa, järjestämällä oman tilan tai huoneen molemmille ja sallimalla riittävästi omia harrastuksia ja ihmissuhteita. Ihminen tarvitsee itsenäisyyttä ja rauhaa säilyttääkseen yhteyden itseensä. Samalla on tärkeää olla menettämättä yhteyttä kokonaan.


Vetovoimaa parisuhteeseen voidaan lisätä myös tekemällä yhdessä jännittäviä asioita. Vaihtelua elämään voi luonteesta riippuen lisätä esimerkiksi hakeutumalla uudenlaisiin tilanteisiin, harrastuksiin tai lähtemällä ulkomaille. Pientä jännitystä sisältävässä tilanteessa erittyy adrenaliinia, joka syventää ihmisten välistä vetovoimaa silloin, kun kokemus on yhteisesti jaettu. Molempien osapuolien itsellisyys on sekin olennaista jännityksen tunteen ylläpitämisessä. Uudistumalla, viljelemällä kiinnostuksen kohteita toiselle ja toteuttamalla omia tarpeitaan ihminen näyttäytyy mielenkiintoisena toisille. Elämästään innostunut kumppani vetää puoleensa.


Uskomukset ohjaavat seksielämää


Intohimoon liittyvillä uskomuksilla on merkittävä vaikutus siihen, miten paljon seksuaalista nautintoa ihminen kokee parisuhteissaan elämänsä aikana. Uskomus, että toimivan seksielämän saa rakennettua vain sopivan sielunkumppanin kanssa, johtaa vaikeuksiin ratkoa seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia ja haluttomuutta. Sen sijaan kasvun mahdollisuuteen uskominen auttaa mukautumaan silloin, kun seksielämää uhkaa esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyvät ulkoiset tekijät. Seksielämäänsä tyytyväiset parit tiedostavat, että intohimo ei pysy yllä itsestään, vaan se vaatii aktiivisia tekoja sekä sen hyväksymistä, että intohimo ei ole staattinen tila, vaan se vaihtelee samalla tavoin kuin muutkin tunteet.0 kommenttia

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page