top of page

Näin opit paremmaksi riitelijäksiOman käytöksen parantaminen alkaa siitä, että analysoit omaa toimintaasi riidan aikana. Lohko ketjuksi lähimenneisyyden riitatilanteita hahmottaaksesi, mikä käytös johti seuraavaan. Kokonaisvaltainen tietoisuus itsestä on lähtökohta kaikelle psyykkiselle työskentelylle.


Ketjuttaminen käynnistyy helpoiten siitä, kun tunnistat triggerin eli laukaisevan tekijän riidalle. Mikä toisen käytöksessä tai sanavalinnoissa sai sinut kiehumaan? Huomaatko jotain säännönmukaisuutta eri riitojen välillä? Yritä olla tarkka jäljittäessäsi yksityiskohtia, kuten äänenpainoja, mikroilmeitä, kehon kieltä ja tunneilmaisua.


Triggeri voi olla oman mielesi tuote


Triggeri voi olla jokin konkreettinen lausahdus tai teko kumppanisi taholta, mutta myös sitä seurannut tunteesi tai ajatuksesi. Havainnoimme ympäristöä oman tunnetilamme kautta. Suhteen alussa näemme kaiken vaaleanpunaisena, suhteen edetessä linssi alkaa harmaantua.


Joskus tulkintamme ovat tarkkoja, joskus hyvinkin vääristyneitä. Oletamme, että toinen ihminen toimii tavalla, johon olemme aikaisemmassa elämässä tottuneet. Näin käy erityisesti uusien ihmisten kanssa. Onkin tärkeää arvioida, kuinka paljon triggeröimme itse itseämme riitelyyn.


Hallinnantunne kasvaa tietoisuudessa


Kun tulet tietoiseksi sinua tyypillisesti provosoivista triggereistä, olet valmiimpi kohtaamaan niitä. Ne eivät pääse enää yllättämään. Ne ovat sinulle tutumpia ja niiden herättämät tunteet paremmin ennakoitavissa.


Kun tunnet itsesi ja reagointitapasi, varmuutesi vaikeista tunteista huolimatta kasvaa. Voit myös harjoitella tunteiden kanssa toimeentuloa etukäteen. Näistä harjoitteista kirjoitan pian seuraavassa tekstissäni.


Pohdi näitä

Mitä tunnistamasi triggerit kertovat sinusta ja elämänhistoriastasi?

Millaiset juuret triggereilläsi ovat?

Mitä pohjimmaisia pelkoja tai vaikeita tunnemuistoja tunnistamasi triggerit sinussa koskettavat?

Seuraako triggeristä joitain automaattisia tulkintoja, jotka aiheuttavat sinussa vaikean tunnereaktion?

Vastaavatko nämä tulkinnat tilanteen tosiasioita vai onko mahdollista, että tulkintoja ohjaavat mielesi sisällä olevat oletukset?

Muistele tilannetta, jossa vaikeista tunteista huolimatta kykenit toimimaan omasta mielestäsi rakentavalla tavalla.


Lähteet ja luettavaksi


“High conflict couple – A Dialectical Behavior Therapy Guide for finding Peace, Intimacy and Validation”. Fruzzetti, Alan E. (2007).Jaana Mäntykoski

psykologi, pariterapeutti


0 kommenttia

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page