top of page
Jaana (2)_edited_edited.png

Herätä uinuva mielesi ja vahvistu. 

Tunne Luovuus -ryhmät ja verkkokurssit

Luovuuden kasvupolku, maaliskuu 2023.

Kenelle?

Kurssi on sinulle, joka haluat syventää itsetuntemustasi ja lisätä elämääsi mielekkyyttä. Sinulle, joka haluat lisätä itseluottamusta tutkimalla juuriasi ja luonteen vahvuuksiasi. Parannamme luovaa suorituskykyä pedagogisilla, meditatiivisilla ja ekspressiivisillä valmennusmenetelmillä. 

Missä ja milloin?

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa zoom-etäyhteyksien avulla tai mahdollisuuksien mukaan livenä Helsingin keskustassa. Se starttaa intuitiota herättelevällä työpajalla, sisältää viikottain vaihtuvia tehtäviä ja arkea strukturoivia haasteita. Valmennus huipentuu päiväretriittiin, jossa jokaisella on mahdollisuus esitellä prosessin aikana työstämäänsä autobiografista projektityötä.

Sisältö

-autobiografia, kiintymysjuuret ja kollektiivinen taakkasiirtymä, henkilökohtainen tunnesuhteiden historia minäkuvaa ja identiteettiä määrittävinä tekijöinä

-rentouden opettelu: itsensä hyväksyminen ja häpeän hoitaminen, kehon kanssa sinuiksi harjoitteleminen

-​omanarvontunne vahvaksi, itsemyötätunto ja hyväksyminen, kehopositiivisuudesta nautintoihin

-luovuuden herättäminen: emotionaalinen avautuminen ja intuition valjastaminen luovuuden lähteeksi, ilmaisun kanavien avaaminen, 

-tunteet voimavaraksi: tunnetietoisuuden vahvistaminen, tasapaino tunteiden jatkumolla, tunteiden salliminen ja sieto

-luova flow ja positiivinen draivi, omat vahvuudet ja luontaiset taipumukset, tavoitteiden asettaminen ja oman kutsumuksen löytäminen

-passiivisuudesta aktiivisuuteen: toimitakykyä tukevien käyttäytymisterapeuttisten menetelmien käyttäminen

Jaana (8)_edited_edited.jpg

Perfektionismi voimavaraksi - verkkokurssi

Kenelle?

Kurssi on sinulle, joka haluat keinoja jännitysoireiden sietämiseen ja suorituskyvyn ylläpitämiseen. Kurssilla syvennät ymmärrystäsi jännittämisen juuristasi. Opit tuntemaan kehosi reaktiot ja ennakoimaan tilanteita saadaksesi itsestäsi esiin parhaimman suorituskyvyn.

Missä ja milloin?

Verkkokurssin aloitettuasi sinulla on pääsy kurssialustalle 12 viikon ajan. Sinulle avautuu viikoittain uusi jakso, jonka puitteissa perehdyt jännittämisen kannalta oleellisiin psykologisiin kokonaisuuksiin. Taitovalmennuksen avulla vahvistat kykyäsi sietää ja hallita esiintymisjännitystä.

Sisältö

-psykoedukatiivinen johdanto jännitysoireisiin

-oman jännittämishistorian ymmärtäminen ja selviytymisstrategiat

-kehon ylivireystilaa rauhoittavat harjoitukset

-jännityksestä innostukseen: tunteiden uudelleentulkinta

-visuaalisen järjestelmän hyödyntäminen oireidenhallinnassa

-voimaa hengityksestä: hengitysharjoitukset

bottom of page